news-details
Društvo

Stara maslina obilno rodila

Stara maslina na Mirovici svojim obilnim rodom i ove godine, obradovala je sve barske maslinare, a posebno članove Društva maslinara Bar koji se od ovog proljeća, slovom ugovora sa JP Kulturni centar Bar, i formalno brinu o svetom barskom stablu.

Napominjući da se znanje, iskustvo i nesebičan trud uvijek isplate, predsjednik Društva maslinara Bara Ćazim Alković kazao je da ovo Društvo nastavlja kontinuiranu zaštitu i očuvanje Stare masline.

-Izvršeno je njeno redovno zaprašivinje kombinacijom insekticida i folijarne prihrane. Od trenutka našeg formanog preuzimanja brige o Staroj maslini, njeno stanje se značajno poboljšalo, a mjere koje smo do sada preduzimali pokazale su se kao veoma svrsishodne i pravovremene.

Projekat revitalizacije i očuvanja Stare masline je višestruko značajan i sa aspekta brige o prirodnom i kulturnom dobru , i sa aspekta edukacje maslinara i uljara. Sve agrotehničke mjere koje se sprovode na Staroj maslini Društvo maslinara uz pomoć medja imnogobrojnih sastanaka čini javnim kako bi ih i drugi maslinari u manjem ili većem obimu primjenjivali u svojim maslinjacima-naveo je Alković.

Prema njegovim riječima, već se planira kontrolisana berba plodova Stare masline od kojih će biti proizvedeno posebno ulje vrhunskog kvaliteta “koje će biti ponos našeg grada jer niko u bližem a i širem okruženju naše države nije u mogućnosti da proizvede hranu od biljke koja je zasađena više od 250 godina prije Nove ere”.

Pored Alkovića, radove na zaštiti od muve masline i folijarnor prihrane Stare masline obavili su članovi rukovodstva Društva Ibrahim Duraković, Orhan Babović i Dino Mujić.

Alković je naglasio da je obilan rod Stare masline nagrada maslinarima za trud koji su uložili u njeno održavanje, dodajući da se pokazalo kako blagovremena primjena svih odgovarajućih agrotehničkih mjera malsinarima najavljuje i dobar rod..

-Ovo je period godine kada maslinari moraju shvatiti da jedino odgovarajućom zaštitom mogu sačuvati plodove od napada muve masline. Društvo maslinara Bar ima kontinuiranu saradnju sa Upravom za bezbjednost hrane i sa Biotehničkim fakultetom koji prate napad muve masline na području Bara i Ulcinja, a mi preko svih sredstava informisanja prenosimo preporuke za zaštitu. Ukoliko se ne budu poštovale njihove preporuke i ove godine se ne može računati na rod maslina-kazao je Alković.