news-details
Društvo

Nrekić dobio „dvojku“ od Ulcinjana

Izvor: Vijesti

Autor: Samir Adrović

Građani Ulcinja dosadašnji rad predsjednika Opštine Ljora Nrekića, na skali od jedan od pet, ocijenili su „dvojkom“. Istovremeno, tri četvrtine anketiranih, nema povjerenja u rad odbornika aktuelnog saziva ulcinjskog parlamenta, pokazalo je istraživanje NVO ,,Novi Horizont“ o učešću građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

Tim povodom, izrađena publikacija ,,Glas građana za dobru upravu“, prezentovana je na konferenciji za novinare u utorak a anketa predstavlja završnu fazu projekta ,,Za moj glas u Opštini“, koju „Novi Horizont“ realizuje u partnerstvu sa NVO ,,Ul-Info” i Gradskom bibliotekom Ulcinj.

Fokus istraživanja je bio procjena povjerenja građana u rad opštinske administracije u Ulcinju, kao i procjena saradnje na relaciji opština-građani. Istraživanje je bilo dobrovoljno i anonimno i njime je obuhvaćeno 235 ispitanika.

-Rezultati ukazuju na to da generalno postoji značajno interesovanje građana za rad i funkcionisanje lokalne uprave. ali da lokalna uprava nije uradila dovoljno na kreiranju adekvatnih mehanizama pomoću kojih bi omogućili građanima da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka-ocijenili su u NVO „Novi Horizont“.

Nrekiću je peticu za rad dalo 3,4 odsto ispitanika, četvorku 10,1 odsto, trojku 19,7 odsto, dvojku 22,6 odsto dok ga je nedovoljnom ocjenom „častilo“ čak 43,8 odsto ispitanih. Samo 1,9  odsto ispitanih „veoma vjeruje“ u rad odbornika lokalnog parlamenta, 23,1 odsto “ „uglavnom vjeruje“, 46,2 odsto „uglavnom ne vjeruje“ a 27,9 odsto, nimalo ne vjeruje.

Istraživanje je pokazalo i da većina učesnika ankete nije bila u prilici da predstavi aktuelne probleme predsjedniku Opštine, čak njih 82,7 odsto. Podatak da 71,2 odsto anketiranih  ne zna da građani mogu direktno učestvovati u procesu donošenja odluka lokalne samouprave, naveli su u toj NVO, obeshrabrujući je i korak unazad u odnosu na neka ranija istraživanja.

Najveći dio ispitanih građana, njih 85,6 odsto, tvrdi da nikada nijesu bili konsultovani u fazi izrade nekog opštinskog akta a njih 58 odsto  ne zna da lokalna samouprava organizuje javne rasprave prije usvajanja planova i propisa.

Kao najvažnije teme za učešće u odlučivanju građani su izdvojili infrastrukturu (putevi, trotoari i uređenje grada), komunalne probleme (čistoća, parkinzi, saobraćaj, buka, pijace) i životnu sredinu, vodovod i kanalizaciju.