news-details
Društvo

U Herceg Novom zabranjeno loženje vatre na otvorenom od prvog juna

Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić donio je danas naredbu o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru od prvog juna do 30. septembra ove godine, te naredbu o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine u istom periodu u kojem su zbog meteroloških uslova i povećanog broja gostiju mogućnosti izbijanja požara najveće. 

Pored zabrane loženje i upotrebe vatre na otvorenom u ovom periodu, naredbom je određeno i da je na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima moguće ložiti vatru isključivo uz odobrenje i dozvolu Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi.

-Svi subjekti koji u pomenutom periodu namjeravaju ložiti i upotrebljavati vatru na otvorenom dužni su najkasnije tri dana prije izvršenja radnje obavijestiti Službu zaštite i spašavanja podnošenjem prijave radi dobijanja dozvole. Pravna i fizička lica koja svojim nesavjesnim radnjama izazovu pojavu i širenje vatre biće kažnjena shodno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju-objavili su danas iz Katićevog kabineta.

Naredbom o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na teritoriji opštine Herceg Novi u istom periodu, određeno je da su opštinski organi, Služba zaštite i spašavanja - Vatrogasna jedinica, preduzeća, ustanove i druga pravna lica, kao i građani, dužni da odmah preduzmu mjere za otklanjanje opasnosti od požara, a u slučaju izbijanja požara pristupe organizovanom gašenju.

-Svi subjekti na području Opštine Herceg Novi dužni su sprovoditi bezbjednosne mjere zaštite od požara organizovano i neprekidno, a naročito na lokalitetima i objektima gdje postoji visok rizik izbijanja požara: Luštica, park Savina, Debeli brijeg, kao i cjelokupno područje priobalnog zaleđa od Debelog brijega do Kamenara-piše u naredbi.

U ovom periodu naredba  predviđa i angažovanje čuvara u parku Savinska dubrava, pojasu Kameno - Borići, na Kruševicama, Vrbanju, poluostrvu Luštica, a u saradnji sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima Krtoli, Luštica, Bijela i Prijevor.

Naređeni su i čišćenje i košenje oko rizičnih objekata u zoni magistralnog puta, kao i dovođenje svih saobraćajnica  u stanje za nesmetano korišćenje i prolaz vatrogasnih vozila.

-Naredbom su određene konkretne mjere i aktivnosti u cilju otklanjanja opasnosti od požara, čijem sprovođenju i realizaciji moraju odmah da pristupe: preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština, skupštine stanara u stambenim zgradama na području opštine, turističke i radne organizacije, preduzeće „CEDIS“, Uprava za šume Crne Gore, Avanturistički park Vrbanj, kao i vatrogasna jedinica opštinske Službe zaštite i spašavanja-zaključuje se u saopštenju Opštine Herceg Novi.