news-details
Ekonomija

U Tivtu se još ne zna koliko će korona koštati gradsku kasu

Izvor: Vijesti

Administracija gradonačenika Tivta  Siniše Kusovca (DPS) pripremila je predlog Odluke o donošenju mjera za podršku građanima i privredi koji će se naći pred odbornicima na sjednici lokalnog parlamenta 20.maja.

Odlukom se propisuje obaveza Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode da prati mjesečno ostvarivanje primitaka budžeta i “usaglašava izvršenje izdataka prema utvrđenim prioritetima u skladu sa raspoloživim sredstvima, odnosno procentom ostvarenja budžeta kako bi se održala budžetska ravnoteža“.

-Sve potrošačke jedinice dužne su da tekuće rashode svedu na najmanju moguću mjeru, kao i da ne stvaraju nove finansijske obaveze- piše u Odluci koja predviđa i obustavu isplate naknada za rad u komisijama i drugim radnim tijelima na period od 90 dana, počev od 19. marta, kao i odlaganje naplate poreza na nepokretnosti za 2020. fizičkim licima, tako da im se uplata prve rate odlaže do 31. avgusta, a druge do 30. novembra.

Na zahtjev obveznika, na 60 dana odložiće se i naplata za lokalne javne prihode fizičkim licima, za postupke prinudne naplate pokrenute u 2020. godini. Za firme kojima je zbog mjera NKTbilo zabranjeno obavljenje djelatnosti, uvodi se odlaganje plaćanja poreza na nepokretnosti za 2010. na isti način kao i za fizička lica.

Njima će se na period od 90 dana od dana uvođenja mjera NKT obustaviti naplata naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta za 2020, odložiti plaćanje poreske obaveze za period od 90 dana po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica, nastale od 1. marta i odložiti od izvršenja rješenja za prinudnu naplatu za lokalne javne prihode na rok od 60 dana, a na lični zahtjev poreskog obveznika za postupke prinudne naplate pokrenute u 2020. godini.

Zemljište registrovanih poljoprivrednih proizvođača oslobodiće se od poreza na nepokretnosti za 2020. godinu, a svi privredni subjekti u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja, za prvih šest mjeseci 2020. godine oslobodiće se plaćanja lokalnih komunalnih taksi. Taksi udruženja i preduzetnici oslobodiće se od plaćanja naknade za licencu za period od 19. marta do 31. decembra 2020. godine.

Biće donijete i posebne nove olakšavajuće procedure radi korišćenja podsticajnih mjera u poljoprivredi i to uvođenjem avansnog plaćanja kod nabavke određenih sredstava za proizvodnju u toku ove godine.

Iz administracije gradonačelnika Kusovca u materijalu koji je poslat na izjašnjavanje odbornicima, nisu međutim, naveli koliko će ovaj paket pomoći potencijalno koštati gradsku kasu u smislu direktnih izdvajanja iz nje, odnosno smanjenja prihoda budžeta do kraja ove godine.

Prepolovljene članarine, oslobađanje zakupnine

Članski doprinosi za Turističku organizaciju Tivat za ovu godinu biće umanjeni na pola, zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Opštine a čija je djaltnost bila zabranjena mjerama NKT-a biće oslobođeni plaćanja zakupnine za tri mjeseca, dozvoliće se obavljanje građevinskih radova i tokom ljetnje turističke sezone što je do sada svake godine zabranjivano, a rukovodstvima lokalnih preduzeća Komunalno, Vodovod i Parking servis preporučeno je da svoje usluge obraćunavaju srazmjerno vremenu kada su ih oni čija je djelatnost bila obustavkjena mjerama NKT-a, nisu mogli ni trebali koristiti.