news-details
Društvo

Izrađena nova pomorska karta Boke Kotorske

Izvor: Vijesti

Autor: Siniša Luković

Sektor za hidrografiju i okeanografiju (SHO) Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS) izradio je novu pomorsku kartu zaliva Boke Kotorske, a koja je od prije par dana, dostupna nautičarima na tržištu. Riječ je o karti razmjera 1: 25.000, a koja pored kartografske prezentacije cijelog akvatorijuma zaliva Boke, sadrži i dvije manje, tzv.karte-plana dvije najnovije marine u Boki – Lazure marine u Meljinama, odnosno Portonovog u Kumboru.

-Nova pomorska karta „Boka 25“ sadrži sve izmjene i dopune, odnosno ažurirana je sa stanjem na dan 1. mart a ove godine. Osim najnovijih podataka o izmjeni obalne linije i akvatorija u međuvremenu sagrađenih novih marina u Meljinama i Kumboru, u nju su unešeni i ažurirani podaci sa hidrografskih premjera vršenih tokom prošlih godina.

 Karta je ažurirana i sa stanovišta svih podmorskih instalacija – cjevovoda, ispusta, elektro i komunikaciionih kablova koji su položeni na dno zaliva, na osnovu kontrolnih premjera u kojem su zajedno učestvovali timovi Pomorskog odreda Mornarice VCG i Sektora za hidrografiju i okeanografiju“ –kazao nam je direktor ZHMS Luka Mitrović.

On je istakao da su SHO i ZHMS u međuvremenu, potpisali i poseban memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Hidrografskim institutom Ratne Mornarice Italije (IIM) iz Đenove, kao i da imaju odličnu saradnju sa Hrvatskim hidrografskim institutom iz Splita.

Prema riječima pomoćnika direktora Radovana Kandića  nova karta „Boka 25“ urađena u tzv. WGS 84 Datum-u, što omogućava njenim korisnicima da sve pozicije dobijene pomoću satelitskih navigacijskih sistema kakav je GPS, mogu direktno prenositi na ovu kartu, što do sada nije bio slučaj.

-Budući da je Boka Kotorska sa stanoviša pomorskog saobraćaja najopreterećniji dio crnogorskog akvatorijuma, izradili smo novu i ažurnu kartu koja je spremna za početak nautičke sezone. Jedan tiraž je već odštampan i biće u prodaji preko lanca nautičkih prodavnica kompanije „Una“ iz Tivta u svim gradovima na primorju, a imamo i opciju štampanja karte na poseban zahtjev korisnika (print on demand)- istakao je magistar hidrografije, kapetan korvete Branislav Gloginja, oficir Mornarice Vojske Crne Gore, koji je istovremeno angažovan i kao glavni hidrograf u SHO.

-Na sastanku predstavnika ZHMS, IIM i Ministarstva odbrane Crne Gore je već dogovorena posjeta Crnoj Gori jednog manjeg hidrografskog broda IIM-a do koje će doći u zadnjem kvartalu ove godine. Brod će u našim vodama boraviti desetak dana tokom kojih će naši i italijanski stručnjaci zajedno obaviti i detaljne hidrografske premjere više djelova našeg teritorijalnog mora i unutrašnjih morskih voda. Prikupljeni podaci koristiće se kako za potrebe našeg Ministarstva odbrane i Mornarice VCG, tako i za potrebe ažuriranja pomorskih karata- istakao je Gloginja.

On i drugi stručnjaci SHO trenutno, koristeći specijalno opremljeni hidrografski čamac ČH-1 i druga manja plovila za plitke djelove akvatorijuma, obavljaju posao detaljnog hidrografskog snimanja ukupno 14 manjih pristaništa u zalivu Boke, ali i obali otorenog mora, za potrebe JP Morsko Dobro.

SHO priprema i izdavanje nove publikacije „Peljar“ za plovidbu crnogorskim dijelom južnog Jadrana sa svim za nautičare neophodnim podacima o akvatorijumu, obali, opisima luka, marina i pristaništa, preovlađujućim meteorološkim i okeanografskim prilikama, te pravilima i savjetima za plovidbu našim teritorijalnim i unutrašnjim morskim vodama. Aktuelni „Peljar“ izrađen je 2013.godine pa je sazrela potreba za njegovim ažuriranjem i izradom nove takve publikecije koju koriste bukvalno svi strani nautičari koji jahtama, ali i velikim trgovačkim brodovima uplovljavaju u naše vode.

-U saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, odnosno Agencijom za zaštitu prirode i Institutom za biologiju mora, radimo i na mapiranju područja duž obale Crne Gore na kojima se nalaze veće površine pod zaštićenom vrijednom algom posidonia oceanica, a u tu svrhu side scan sonarom i dubinomjerima premjerićemo i mapirati zone morskog dna pod tom algom u podmorju Kruča, Starog Ulcinja i petrovačkom akvatorijumu- dodao je Mitrović.

*Fotografije:Boka News